SUBKULTURY 2009-11-08 09:46:19

Temat: Ten temat
znalazłam w wikipedii: "Oligofrenopedagogika (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób upośledzonych umysłowo. Przedmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo i proces jej rehabilitacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczństwie ludzi pełnosprawnych."
Źródło: forum.grzybland.pl/viewtopic.php?t=195Temat: Niepełnosprawność
Znacie osoby niepełnosprawne? Nie chodzi tylko o osoby na wózku. Również niedosłyszące, niesłyszące, niewidome, niedowidzące, z różnymi upośledzeniami umysłowymi? Ja miałam koleżankę w liceum z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Uczyła się dobrze, ale miaął problem z przemieszczaniem się. Mimo ogromnej motywacji i systematycznej rehabilitacji nie udało się jej usamodzielnić. Ale skończyła studia i będzie odbywać staż 300 km od domu (szuka kogoś do...
Źródło: moncherie.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: POSZUKIWANE NOTATKi
Zasadnicze różnice pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną. Zmiana z podejścia statycznego na dynamiczne. Etiologia i fenomenologia niepełnosprawności intelektualnej. Nieorganiczny Zespół Opóźnienia Rozwojowego. Warunki i jakość życia osób upośledzonych umysłowo.Kreowanie tożsamości osób upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w rolach społecznych. 7. Zespół Downa. Podstawowe wiadomości o Zespole Downa. Odmiany, etiologia i fenomenologia ZD. Funkcjonowanie psycho-społeczne osób z ZD. Rozwój umysłowy, społeczny, fizyczny i intelektualny dzieci z Zespołem Downa. Osobowość i temperament. Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z ZD. madn3ss1916@gmail.com
Źródło: samorzad.ukw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=1865


Temat: Dziennik Truskawek
... wysłać SMS o treści POMOC na nr 72001. Koszt SMS-a: 2,44 zł brutto. Serdecznie proszę wszystkie osoby życzliwe Laskom o skorzystanie z tej formy pomocy, o wysłanie SMS-a i zainteresowanie tą...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=70361


Temat: Kilka pytań bo startuję z odchudzaniem od poniedziałku...
... chciałabym zrobić podyplomowo logopedię. Myślicie, że to może polepszyć sytuację w poszukiwaniu pracy? A jeśli chodzi o pedagogikę, to wybrałabym specjalizację związaną z rehabilitacją osób upośledzonych umysłowo albo coś pokrewnego. Trochę...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=393263


Temat: Pomóż Dzieciom!
Rozbudowa Barki - to lepsze jutro osób niepełnosprawnych Wierzymy, że wspólnie zbudujemy dom marzeń - mówią pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce. Ich głównym celem jest rozbudowa istniejącej bazy lokalowej na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest długofalowe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Orawy. W większości wywodzą się one z ubogich rodzin wiejskich. Działania Stowarzyszenia mają im pomóc wyjść z izolacji i zaistnieć w głównym nurcie życia społecznego. W ramach projektu zostanie przygotowany budynek przeznaczony na terapię i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ... także dostosowanie oferty zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Dzięki rozbudowie pomoc otrzymają także ci niepełnosprawni, którzy do tej pory oczekują na jakiekolwiek wsparcie. Motto Stowarzyszenie to Otwórzmy przed nimi życie. Projekt Rozbudowa Barki to kolejny przejaw działań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Pomóżcie, mają szanse na 500tys. zł. Te pieniądze są...
Źródło: koszatniczka.org/viewtopic.php?t=12073


Temat: Raz w życiu będzie można nie spłacać długów
upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych) I z tych kwot należy się rozliczyć - albo ryczałtem - czyli otrzymać 60% dofinansowania bez potrzeby udowadniania poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej (skrócony czas pracy, dodatkowy urlop, rehabilitacja, dostosowanie stanowiska pracy) albo na podstawie faktycznie poniesionych kosztów - do wysokości przyznanego dofinansowania, ale wtedy trzeba to wszystko dla każdego pracownika oddzielnie ... nadwyżkę ale musi ją preznaczyć na indywidualne programy rehabilitacji dla pracownika. No i od tego choćby najniższego wynagrodzenia trzeba zapłacić podatek, część ZUSu (tutaj znowu w zależności od grupy różne są dofinansowania). Zysk jest, ale nie jakiś powalający. Jeśli to ktoś robi, to raczej dla utrzymania współczynnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bo spadek poniżej pewnego poziomu może spowodować konieczność zwrotu częsci wcześniej wziętego ... osób niepełnosprawnych). PIT/CIT liniowo 19% a to i tak nie do budżetu tylko na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji ON - z możliwością wykorzystania na wiele celów . Dodatkowe dofinansowania z PFRON na...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=5529


Temat: 1% Jeden Procent Na Niepełnosprawnych
Witajcie kto ma ochotę to proszę o wpłatę swojego 1 % na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 38-400 Krosno ul. Powstańców Śląskich 16 tel. 0134325837,0134327116, e-mail: zk.krosno@psouu.org.pl Otwórzmy przed nimi życie Krośnieńskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa już 25 lat. Zrzesza około 150 rodzin wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym. Jest aktywnym partnerem państwa w realizacji jego zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych. Koło prowadzi następujące placówki : â—Ź Ośrodek Wczesnej Interwencji â—Ź Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy â—Ź Warsztat Terapii Zajęciowej â—Ź Środowiskowy Dom Samopomocy â—Ź Trening Mieszkalnictwa Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, prowadzimy wsparcie i poradnictwo dla rodzin, prowadzimy specjalistyczną bibliotekę Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000039761. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r ( Dz.U. Nr 96, pozycja 873 ) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na naszą działalność. Jeżeli chcesz nasz wesprzeć dokonaj wpłaty na adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie 38-400 Krosno ul. Powstańców Śląskich 16 Bank PEKAO SA I O w Krośnie, Numer konta : 18124023111111000038810611 KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA...
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=3463


Temat: POMÓZCIE DANIELKOWI Z FENYLOKETONURIĄ
... strona Danielka: www.danielfrejkur.blog.onet.pl Danielek należy do Fundacji "Zdążyć z Pomocą":http://www.dzieciom.pl/modules.php?name=Lista&show=3469 http://www.danielekfrejkur.blog.onet.pl Można również pomóc kupując tzw. cegiełkę na rehabilitacje mojego synka w serwisie Allegro pod adresem: http://www.allegro.pl/item135205710_...ketonuria.html
Źródło: forum.legialive.pl/showthread.php?t=5677


Temat: Abonament telewizyjny
... głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB); 5)        niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%. Zwolnienia od opłat abonamentowych...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39232


Temat: Przyroda/biologia
... ryzyko wystąpienia choroby genetycznej u dziecka, z czym będzie się wiązało urodzenie dziecka z wadą wrodzoną oraz jakie są możliwości leczenia i rehabilitacji.
Źródło: forum.4teens.pl/viewtopic.php?t=6279


Temat: Pytania o EGZAMINY!!
specjalna w aspekcie edukacyjnym 2. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych. Dziecko niepełnosprawne – wyjaśnienia terminologiczne i pojęciowe .Bariery społeczne i psychologiczne wynikające z niepełnosprawności. -System orzecznictwa rentowego i pozarentowego- ustalenia legislacyjne. 3. Rewalidacja i rehabilitacja – wyjaśnienie pojęć. Kierunki ,drogi i zasady w rewalidacji . Autorewalidacja. Dyrektywy pracy rewalidacyjnej. Podstawowe założenia procesu rewalidacyjnego. Cele i zadania rehabilitacji. Rodzaje i formy rehabilitacji. Wybrane metody rehabilitacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Polski Model Rehabilitacji. Zasady rewalidacji indywidualnej. Terapia kreatywna w rewalidacji. Fazy i formy terapii kreatywnej. Proces adaptacji i readaptacji w rewalidacji. 4. Integracja – cele i zadania . Rodzaje integracji. Ustalenia legislacyjne integracji. Warunki prawidłowego przebiegu procesu włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Zjawisko ekskluzji społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Normalizacja życia osób niepełnosprawnych. 5. Pedagogika terapeutyczna – cele i zadania. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Socjologiczny i psychologiczny model choroby. Choroba jako stresor. ... jako zjawisko społeczne. Psychologiczne oraz socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Terapeutyczna i diagnostyczna rola zabawy. Patogeneza przemęczenia u dzieci przewlekle chorych. Diagnoza pedagogiczna 6. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ewolucja podejścia do niepełnosprawności umysłowej. Zasadnicze różnice pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną. Zmiana z podejścia statycznego na dynamiczne. Etiologia i fenomenologia niepełnosprawności intelektualnej. Nieorganiczny Zespół Opóźnienia Rozwojowego. Warunki i jakość życia osób upośledzonych umysłowo.Kreowanie tożsamości osób upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w rolach społecznych. 7. Zespół Downa. Podstawowe wiadomości o Zespole Downa. Odmiany, etiologia i fenomenologia ZD. Funkcjonowanie psycho-społeczne osób z ZD. Rozwój umysłowy, społeczny, fizyczny i intelektualny dzieci z Zespołem Downa. Osobowość i temperament. Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z ZD. Na szczęście jest ich mniej;)
Źródło: samorzad.ukw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=4312


Temat: Literatura
u dzieci” Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, W-wa 1992 10. Lovaas I.O. „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo”; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1993 11. Bochwic T.M „Lęk u dziecka”; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, W-wa 1991 12. Olechnowicz H. „Dziecko własnym terapeutą”; Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1995 13. Borzyszkowska H. „Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim”; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 14. Delacato H.C „Dziwne, niepojęte autystyczne dziecko”; Fundacja Synapsis, W-wa 1995 15. Olechnowicz H. „Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo”; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1994 16. Łaszczyk J.- red.naczelny „Komputer w kształceniu specjalnym” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;W-wa 1998 17. Jaklewicz H. red.naczelny – „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych” SPOA, Gdańsk 1998 18. „Dziecko autystyczne” T.VII nr2, KTA W-wa ... Medica Poznań 1997 27. Borkowska M. „ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce” Wydawnictwo Pelikan, W-wa 1989 28. Konstantareas M.M, Blackstock E.B., Webster C.D. “Autyzm” KTA W-wa 1992 29. Buczkiewicz A. „Rehabilitacja...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=359


Temat: wypłata zasiłku chorobowego
6 miesięcy, mogące ulec poprawie. 4. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 5. Minister właściwy ... aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową. Dołącza się także, wykaz załączników do protokołu: 1. Zeznania powypadkowe poszkodowanego 2. Zeznania...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5257


Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia niepełnosprawności (dawnej grupy inwalidzkiej) lub rodzaju upośledzenia (wzroku, słuchu). http://www.idn.org.pl/sonnszz/ZWOLNIENIA_ULGI.htm KARTA PARKINGOWA Informacja dotycząca wydawania i korzystania z karty parkingowej I. Zasady wydawania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o ... na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego oraz dzieci do 16-tego roku życia posiadających orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - tzn. możliwością niestosowania się do niektórych znaków drogowych, ze względu na obniżoną sprawność ruchową. W przypadku ... ruchowej. II. Kto wydaje kartę parkingową osoby niepełnosprawnej Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wynoszącą aktualnie 25 zł. Placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Kartę parkingową również wydaje starosta. W Rudzie Śląskiej przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart parkingowych zajmuje się Miejski Zespół do ... jest uprawniony do korzystania z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej Właścicielem karty parkingowej jest osoba niepełnosprawna, której imię i nazwisko, zdjęcie i własnoręczny podpis widnieje na drugiej stronie karty . W przypadku, gdy właścicielem karty jest dziecko (osoba niepełnoletnia), podpis składa jego przedstawiciel ustawowy. Do korzystania z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej uprawnieni są : - właściciel karty, jeśli prowadzi ... właściciela karty - pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony, na której znajduje się emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego. IV. Przywileje wynikające z posiadania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach", B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z ... "strefa ograniczonego postoju". Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę, może parkować na miejscu parkingowym oznaczonym tabliczką T-29 (informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej), a także na stanowisku postojowym oznaczonym znakiem poziomym P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej). Przepisy te stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową...
Źródło: wady-dloni.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed